Skupina A Motocykly

Teoretická výuka: Probíhá na učebně autoškoly. Termíny teoretické výuky jsou stanoveny na zahajovacím kurzu.

Jízdy: Plánování jízd probíhá dle požadavků žáka a domluvy s instruktorem.

Zkoušky: Skládají se ze zkoušky z pravidel provozu a praktické jízdy.

Do skupiny AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h.

Dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,

Tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

Čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg s objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

Ceník

SkupinaPlzeňStříbro
AM 9000,- Kč 9900,- Kč
Opravná zkouška 200,- Kč 200,- Kč
1 hodina PJ 200,- Kč 200,- Kč

Do skupiny A1 jsou zařazeny:

Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,

Tříkolová motorová vozidla o výkon u nejvýše 15 kW.

 

Ceník

SkupinaPlzeňStříbro
A1 10 000,- Kč 10 000,- Kč
Opravná zkouška 200,- Kč 200,- Kč
     

 

Kondiční jízdyPlzeňStříbro
1 hod (45 minut) 350,- Kč 300,- Kč
2 hod (90 minut) 500,- Kč 400,- Kč

Do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Opravňuje k řízení vozidel skupiny A1

Ceník

SkupinaPlzeňStříbro
A2 10 000,- Kč 10 000,- Kč
Opravná zkouška 300,- Kč 300,- Kč
     

 

Kondiční jízdyPlzeňStříbro
1 hod (45 minut) 350,- Kč 300,- Kč
2 hod (90 minut) 500,- Kč 450,- Kč

Do skupiny A jsou zařazeny

Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,

Tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

Řidičské oprávnění lze udělit osobě která dosáhla

věku 24 let

věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla

věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2

Opravňuje k řízení vozidel skupiny A1 a A2.

 

Ceník

SkupinaPlzeňStříbro
A 10 000,- Kč  10.000,-Kč
Opravná zkouška 300,- Kč 300,- Kč
1 hodina PJ 300,- Kč 300,- Kč

 

Kondiční jízdyPlzeňStříbro
1 hod (45 minut) 400,- Kč 330,- Kč
2 hod (90 minut) 540,- Kč 450,- Kč

 

Skupina B Automobily

Teoretická výuka: Probíhá na učebně autoškoly. Termíny teoretické výuky jsou stanoveny na zahajovacím kurzu.

Jízdy: Plánování jízd probíhá dle požadavků žáka a domluvy s instruktorem.

Zkoušky: Skládají se ze zkoušky z pravidel provozu a praktické jízdy.

Motorová vozidla s výjimkou vozidel AM, A1, A2, A jejichž nejvyšší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud nejvyšší povolení hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4250 kg.

Tato skupina opravňuje k řízení vozidel zařazených do skupiny A1 s automatickou převodovkou a vozidel B1.

Při dosažení 21 let také opravňuje k řízení tříkolových vozidel skupiny A.

Osobní auto do 3500 kg + vlek do 750 kg. Souprava max 4250 kg jedná-li se o ŘO v rozšířeném rozsahu (B 96).

Osobní auto + vlek nad 750 kg. Souprava max. do 3500 kg.

Ceník

SkupinaPlzeňStříbro
B 8 800,- Kč 8 800,- Kč
B studenti   8 600,- Kč
B individuální 11 700,- Kč  11 700,- Kč
     
B výuka v AJ/NJ 16 990,- Kč  
     
Vrácení ŘP 2 800,- Kč  2 700,-Kč
Opravná zkouška 500,- Kč 500,- Kč

 

 

SkupinaPlzeňStříbro
B/BE 4 900,- Kč 4 900,- Kč
Opravná zkouška 500,- Kč 450,- Kč
     

 

 

SkupinaPlzeňStříbro
B/C 18 000,- Kč 18 000,- Kč
Opravná zkouška 900,- Kč 700,- Kč
     
     
B/C+A   21 000,- Kč
     
B/T 8 000,- Kč  7.500,- Kč
B 96 3700,- Kč 3700,- Kč
B/BE  4 900,- Kč 4 900,- Kč

 

Kondiční jízdyPlzeňPlzeň (AJ/NJ)Stříbro
1 hod (45 minut) 590,- Kč 800,- Kč 450,- Kč
2 hod (90 minut) 840,- Kč 1 300,- Kč 600,- Kč

Tažné ozidlo do 3,5 t, vlek do 3,5 t. Soupraa do 7000 kg. Okamžitá hmotnost soupravy nesmí být větší než hmotnost stanovená v technickém osvědčení tažného vozidla. Výcvik 8 h jízd. Zkoušky - testy a jizda se soupravou.

Ceník

SkupinaPlzeňStříbro
B/BE 4 900,- Kč 4 900,- Kč
Opravná zkouška 500,- Kč 450,- Kč
     

 

Kondiční jízdyPlzeňStříbro
1 hod (45 minut) 540,- Kč 450,- Kč
2 hod (90 minut) 800,- Kč 600,- Kč

Skupina C Nákláďáky

Teoretická výuka: Probíhá na učebně autoškoly. Termíny teoretické výuky jsou stanoveny na zahajovacím kurzu.

Jízdy: Plánování jízd probíhá dle požadavků žáka a domluvy s instruktorem.

Zkoušky: Skládají se ze zkoušky z pravidel provozu, z techniky ovládání a údržby vozidla a praktické jízdy.

Motorová vozidla s výjimkou traktorů jejichž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Ceník

SkupinaPlzeňStříbro
B/C 18 000,- Kč 18 000,- Kč
     
     
Opravná zkouška 900,- Kč 700,- Kč
     

 

Kondiční jízdyPlzeň
1 hod (45 minut) 800,- Kč
2 hod (90 minut) 1200,- Kč

Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 750 kg (tj. kamion s přívěsem nebo návěsem).

Ceník

SkupinaPlzeňStříbro
C/CE 6 000,- Kč 6 000,- Kč
Opravná zkouška 1 000,- Kč 1 000,- Kč
1 hodina PJ 800,- Kč 500,- Kč

 

SkupinaPlzeňStříbro
     
Opravná zkouška 1 000,- Kč 1 000,- Kč
1 hodina PJ 800,- Kč 700,- Kč

 

Kondiční jízdyPlzeň
1 hod (45 minut) 800,- Kč
2 hod (90 minut) 1 200,- Kč

Skupina D Autobusy

Teoretická výuka: Probíhá na učebně autoškoly. Termíny teoretické výuky jsou stanoveny na zahajovacím kurzu.

Jízdy: Plánování jízd probíhá dle požadavků žáka a domluvy s instruktorem.

Zkoušky: Skládají se ze zkoušky z pravidel provozu, z techniky ovládání a údržby vozidla a praktické jízdy.

Motorová vozidla s výjimkou vozidel D1 s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Ceník

SkupinaPlzeňStříbro
C/D 14 000,- Kč 13 000,- Kč
Opravná zkouška 1 500,- Kč 1 500,- Kč
1 hodina PJ 800,- Kč 700,- Kč

Skupina T Traktory

Teoretická výuka: Probíhá na učebně autoškoly. Termíny teoretické výuky jsou stanoveny na zahajovacím kurzu.

Jízdy: Plánování jízd probíhá dle požadavků žáka a domluvy s instruktorem.

Zkoušky: Skládají se ze zkoušky z pravidel provozu a praktické jízdy.

Traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

Ceník

SkupinaPlzeňStříbro
T 10 000,- Kč 10 000,- Kč
B/T 8 000,- Kč  7 500
C/T 5 500,- Kč 5 500,- Kč
Opravná zkouška 800,- Kč 600,- Kč

Kompletní ceník naleznete zde.