Zpět na novinky

Vážení budoucí studenti a již stávající klienti,

jsme moc rádi, že Vláda ČR uvolnila fungování autoškol již od 27.4.2020. I pro nás jsou tyto převraty ze dne na den obtížné a musíme se jim přizpůsobit a vše průběžně přeorganizovat a připravit. Mějte prosím trpělivost.

Chtěli bychom touto cestou všechny požádat o dodržování maximálních hygienických opatření a to:

Účastník výuky a výcviku musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření. Pokud tedy vykazujete tyto známky nemoci, prosíme Vás o posečkání s výukou a výcvikem.

Při vstupu do vnitřních prostor autoškoly, dodržujte prosím odstupy minimálně 2 m. V dezinfekčním stojanu si prosím vydezinfikujte své ruce a poté až pokračujte dále do učeben. Každá z našich učeben je řádně dezinfikována a čištěna ozónovým čističem po každé výuce.

Při nástupu do vozidla si prosím vydezinfikujte ruce. Prosíme Vás o nošení ochranných rukavic a roušek. Po ukončení jízdy opět vydezinfikujte svůj volant, řadící páku atp. Každé vozidlo je rovně’ž čištěno ozónovým čističem.

Děkujeme Vám za respektování všech pravidel. Snažíme se Vám zajistit absolutní komfort a čisté prostředí, tak jako jste tomu byli zvyklí i před tímto obdobím a zajistit tak kvalitu, za kterou si dlouhodobě stojíme.

Těšíme se na Vás v naší AUTOŠKOLE.

Nicole Baumruková - Autoškola Baurmuk