Školení pro referenty

Provádí se v souladu se zákoníkem práce zákon č. 262/2006 Sb. § 103, odst. 2 a 3. Školení se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.

Cena školení v Plzni je 490,- Kč (do 5 osob).
Cena školení v Plzni je 2 500,- Kč (nad 5 osob).
Cena školení ve Stříbře je po dohodě.

Rekvalifikační kurzy pro řidiče

Rekvalifikační kurzy na získání řidičského průkazu skupiny C, CE, D a profesního průkazuprobíhají ve spolupráci s Úřady práce. Pro získání rekvalifikace podáváte žádost na ÚP, který rozhoduje o jejím poskynutí. Následně si podáváte přihlášku do autoškoly a je zahájen výcvik zvolené skupiny a profesní školení. Rekvalifikace je poté plně hrazena ÚP. Případné čerpání podpory po dobu rekvalifikace vždy závisí na vaší konkrétní situaci.

Pro bližší informace nás prosím neváhejte kontaktovat.

 

 Vstupní školení 140/280

Pro první získání profesního průkazu obsahuje 140 či 280 hodin teoretické přípravy dle zákona. Součástí jsou i jízdy. Po absolvování kurzu je žadatel předveden k závěrečným zkouškám. Zkouška je teoretická a provádí se na výpočetní technice.

Cena školení ve Stříbře a v Plzni je po dohodě (140h i 35h).

Pravidelné školení

Každý držitel profesního průkazu je povinen absolvovat během platnosti průkazu 35 hodin pravidelného školení, které je rozděleno do ročních cyklů. Školení je nutno vykonat 1x ročně a to od data vydání průkazu. Na toto školení je nutno se objednat alespoň týden před zahájením.

Cena školení v Plzni i ve Stříbře je 800,- Kč.

 

Profesní průkaz pro řidiče, kteří získali již dříve oprávnění "C" nebo "D"

Na základě změn zákona 247/2000 provádíme pro řidiče, kteří získali řidičské oprávnění skupiny „C“ do 10.9.2009 nebo skupiny „D“ do 10.9.2008 školení v trvání 35 hodin, pro získání profesního průkazu. Toto školení není zakončeno zkouškou.

Cena školení ve Stříbře a v Plzni je po dohodě.

Rozšiřující školení

Rozšiřující školení pro rozšíření profesního průkazu ze skupiny „C“ na skupinu „D“. Po absolvování kurzu je žadatel předveden k závěrečným zkouškám. Zkouška se provádí na výpočetní technice.

Cena školení ve Stříbře a v Plzni je po dohodě.

 
On-line přihlašování ke školení řidičů zajišťuje Moje Autoškola - software pro školicí střediska.

Kompletní ceník naleznete zde.